Κοκκώδη

18-9-18+2ΜgO+S+Fe+Zn 21-7-14+2MgO+S+IXN 15-15-15+2MgO+S+IXN 14-14-17+2MgO+S+Fe+Zn
19-6-15+IXN 12-12-17
+16SO3+2Mg0+0,01B+0,01Zn
N56s 21-0-0 (S24)
26-0-0