Νέα31

17 Νοεμ 2015

Ασθένειες μουσμουλιάς (δεσπολιάς)

Εφαρμόστε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων. Έτσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον
09 Νοεμ 2015

Ξεκίνησαν οι παραλαβές κοκκωδών λιπασμάτων!

Ξεκίνησαν οι παραλαβές κοκκωδών λιπασμάτων για την ελιά. Καλλιεργητική περίοδος 2015 - 2016
15 Οκτω 2015

Εχθροί και Ασθένειες των εσπεριδοειδών

Εφαρμόστε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων. Έτσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον
06 Οκτω 2015

Ασθένειες της ελιάς

Εφαρμόστε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων. Έτσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον
18 Σεπτ 2015

Εχθροί και Ασθένειες των εσπεριδοειδών

Εφαρμόστε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων. Έτσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον
17 Σεπτ 2015

Εχθροί και Ασθένειες του αμπελιού

Εφαρμόστε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων. Έτσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον
26 Αυγο 2015

Παράταση Συνταγογράφησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των απαραίτητων βελτιώσεων, της αντιμετώπισης τεχνικών θεμάτων στην ψηφιακή υπηρεσία του μητρώου συνταγογράφων και της ηλεκτρονικής εφαρμογής...
previous 1 2 3 4